ข่าวการศึกษา

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

นาฬิกา

Login Form

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
31203

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนปอวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนปอวิทยา  ตั้งอยู่ที่  บ้านปอกลาง  หมู่ที่ 5  ตำบลปอ    อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  57310  โทรศัพท์ / โทรสาร  053-918112  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่  11  ไร่   99   ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนมีเขตบริการ ระดับมัธยม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าข้าม, บ้านห้วยแล้ง, บ้านวังผา, บ้านโล๊ะ, บ้านดอน, ปอกลาง ระดับประถม 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปอกลาง, บ้านดอน

          ปัจจุบันมีนักเรียน เปิดสอนนักเรียนแยกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน 371 คน ระดับก่อนประถม จำนวน 73 คน ระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 187 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 111 คน จำนวนครู ทั้งหมด 21 คน ลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง 1 คน ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายเอกราช   ลือชา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา

          นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านเชื่อชาติ ประกอบด้วย

          1. ชนเผ่าไทลื้อ

          2. ชนเผ่าม้ง

          3. ชนเผ่าขมุ

         4. เด็กชาวลาวอพยพ

ข้อมูลสภาพชุมชน

          โรงเรียนปอวิทยา  ตั้งอยู่บ้านปอกลาง  หมู่ที่ 5 ตำบลปอ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ ดังนี้

          บ้านปอกลาง หมู่ 5 เป็นชุมชนที่เป็นศูนย์รวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีแหล่งชุมชนที่เป็นร้านค้าและตลาด ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ  ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม

         บ้านดอน หมู่ 3 เป็นชุมชนที่ก่อตั้งใหม่ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านปอกลาง     ตำบลปอ เป็นชาวไทลื้อและชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

         บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้ามประชาชนในหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพหลัก             ด้านการเกษตร

         บ้านโล๊ะ  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม เป็นชุมชนที่เป็นศูนย์รวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีแหล่งชุมชนที่เป็นร้านค้าและตลาด ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ  ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม

          บ้านท่าข้าม   หมู่ที่  1  ตำบลท่าข้าม เป็นชุมชนที่เป็นศูนย์รวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีแหล่งชุมชนที่เป็นร้านค้าและตลาด ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม

          บ้านวังผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ประชาชนในหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่าขมุ ประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร

         จากสภาพชุมชนในเขตบริการทั้ง 6 หมู่บ้าน ถึงแม้จะแยกเขตปกครองออกเป็นหมู่บ้านและมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคปัญหายังคงมีการผสมผสานกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรม  และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   ตามแบบของคนไทยภาคเหนือโดยทั่วไป

         ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือเกษตรกรและค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา

ท่านผอ
นายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

390037
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
234
996
5239
376891
25741
41478
390037

Your IP: 54.196.213.0
Server Time: 2018-02-23 02:12:46

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาทองคำวันนี้

ใครออนไลน์ในตอนนี้

มี 97 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์โรงเรียนปอวิทยา  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 57310

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โทร.053918112