ข่าวการศึกษา

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

นาฬิกา

Login Form

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
31186

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนปอวิทยา

นายเอกราช  ลือชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา 

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.ม. การบริหารการศึกษา

 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

 

 

นายสมเกียรติ  ปัญญานุพงศ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ศษ.บ.การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

 

นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.บ. สหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวทัศนีย์ ลือชา

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ศษ.บ. ประถมศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางพรรณี สายหล้า

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ศษ.บ. ประถมศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางจันทร์เพ็ญ ลือชา

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก กศ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายธีรพงษ์ ธนะแก้ว

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสุภัฒิ   ถาวงศ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วิชาเอก ค.บ. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

 

 

นางสุมิตรา   ไชยลังการ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วิชาเอก กศ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

 

นางสาวณัฐนิช   ไชยลังการ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

นางสุดารัตน์  สมควร

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.บ. คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

นางยุพกานต์  ท้าววงษ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายรัฐวิช   สารเทพ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วิชาเอก กศ.ม. วิจัยและประเมินผล

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

 

นางภัสภรณ์   บุญยวง

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วิชาเอก ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

 

นายวรพล  อุ่นทะวารี

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วิชาเอก กศ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

 

 

นางบุญญาดา  คำบุญ

 

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

 

วิทยฐานะ  -

 

วิชาเอก ค.บ. คอมพิวเตอร์

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

 

 

นางสาวรัชญา  ชูคำ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 

วิทยฐานะ  - 

วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

 

นางสาวประทุมทิพย์  ลือชา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  -

วิชาเอก ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

นายนฐากร  จำรัส

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  -

วิชาเอก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวเพ็ญนภา  อูบคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  -

วิชาเอก ค.บ. ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

นายวีรพล    ยั่วยวน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ  -

วิชาเอก ค.บ. วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

นายสุพจน์  ปัญญา

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

วิทยฐานะ  -

วิชาเอก พธ.บ. บริหารรัฐกิจ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

 

นางสาวศรีแพร  แสงงาม 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ  - 

วิชาเอก คบ.ชีววิทยา 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 

   

นางสาววธิดา    ลือชา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ  -

วิชาเอก คบ.คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

   
   

นางสาวศรัญญา  วงศ์ชัย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ  -

วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์

                                    

นายอามอน   ใจกัณฑ์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

วิทยฐานะ  -

วุฒิการศึกษา ม.6

ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา

ท่านผอ
นายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

390004
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
201
996
5206
376891
25708
41478
390004

Your IP: 54.196.213.0
Server Time: 2018-02-23 02:08:26

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาทองคำวันนี้

ใครออนไลน์ในตอนนี้

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์โรงเรียนปอวิทยา  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 57310

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โทร.053918112